บริษัท ฟิงเกอร์ สแกน ซิสเต็ม แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ฟิงเกอร์ สแกน ซิสเต็ม แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
FINGER SCAN SYSTEM & TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวเซี่ย ห้วยหยา, นายสุชาครีย์ พุ่มแจ้ง, นายวันชนะ พุ่มแจ้ง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 สิงหาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 6000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องบันทึกเวลาพิมพ์ลายนิ้วมือ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 9/91 หมู่ 1 อาคาร สุภาพงษ์ 2 ชั้น 2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2748-1121
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ฟิงเกอร์ สแกน ซิสเต็ม แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด