บริษัท ฟิฟธ์ มีเดีย ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ฟิฟธ์ มีเดีย ประเทศไทย จำกัด
FIFTH MEDIA (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวชลิตา พัฒนเจริญ, นายไล้ ย๊อค ซู
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 มิถุนายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 7500000
ประเภทธุรกิจ : บริการให้คำปรึกษาแนะนำและจัดการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และจำหน่ายเครื่องคอมรวมทั้งอะไหล่ชิ้นส่วนอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 891/1 อาคาร สยามกลการ ชั้น 12 ถ.พระราม 1 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2881-7823
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ฟิฟธ์ มีเดีย ประเทศไทย จำกัด