บริษัท ฟีนิกซ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอม จำกัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอม จำกัด
PHYNIX ENGINEERING & COM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายทวี ศรีประดิษวรกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 สิงหาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องพิมพ์ดีด,เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ บริการซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด,เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 172 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2251-4557
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ฟีนิกซ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอม จำกัด