บริษัท ฟูตามิ จำกัด

บริษัท ฟูตามิ จำกัด
FUTAMI CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสุนีย์ นานาพูลสิน, นายเกษม เตชะเลิศกมล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า ส่งออก ขายส่ง ขายปลีกกล้องวงจรปิด คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่ให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1541/4 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2748-6889
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ฟูตามิ จำกัด