บริษัท ฟ็อกซ์ซีส จำกัด

บริษัท ฟ็อกซ์ซีส จำกัด
FOXCIS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประสิทธิ์ พรศักดิ์สิทธิ์, นายดิฐพล พรศักดิ์สิทธิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2532
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจนำเข้าและให้บริการรับจ้างติดตั้ง ซ่อมแซมเครื่องจักรกล,เครื่องมือ,อะไหล่คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจำหน่าย
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 125/1 หมู่ 4 ถ.ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ฟ็อกซ์ซีส จำกัด