บริษัท ภัทรภูมิ คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท ภัทรภูมิ คอมพิวเตอร์ จำกัด
PHATRAPHUM COMPUTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางไศลคำ ธรรมจารีย์, นายสุรัตน์ชัย ทนาบุตร, นางพรพิมล ทนาบุตร, นายวิธาน ธรรมจารีย์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 มกราคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 218/11 ถ.วังขวา ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5431-0797-9
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ภัทรภูมิ คอมพิวเตอร์ จำกัด