บริษัท ภูมิภัณฑ์ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด

บริษัท ภูมิภัณฑ์ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
POOMIPAN DEVELOPMENT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายภิญโญ สังข์วิเศษ, นางประไพศรี สังข์วิเศษ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 มิถุนายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องเขียน-แบบเรียนเครื่องใช้สำนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 498/5-6 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4336-4420-2
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ภูมิภัณฑ์ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด