บริษัท ภูมิรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ภูมิรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
POOMIRIN ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสมถวิล ภูมินา, นายทนงศักดิ์ ภูมินา, นางสาวอมรินทร์ ภูมินา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 สิงหาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายและให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์รวมทั้งงานรับเหมาก่อสร้างและตกแต่งอาคาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 95/1 หมู่ 6 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
โทรศัพท์ : 0-2814-4144
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ภูมิรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด