บริษัท ภูเก็ต คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น จำกัด

บริษัท ภูเก็ต คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น จำกัด
PHUKET COMPUTER SOLUTION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอูเวอร์ เบาว์แมน, นางสาวสุขใจ แซ่จุ้ง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2544
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 206/35 หมู่บ้าน โครงการเดอะอันดามันฮิลล์ ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ภูเก็ต คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น จำกัด