บริษัท มัช เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท มัช เทคโนโลยี จำกัด
MUCH TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายภูมินทร์ สุโพธิ์, นายรัฐพงศ์ ประชุม, นายธนชาติ เพ็ญสวัสดิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 พฤษภาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การจำหน่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องมือสื่อสาร บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องมือสื่อสาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 502/419 หมู่ 3 ซ.ศศิกานต์ 2/4 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2963-9902
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท มัช เทคโนโลยี จำกัด