บริษัท มัลติซัพพลายเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

บริษัท มัลติซัพพลายเทรดดิ้ง 1992 จำกัด
MULTI SUPPLY TRADING (1992) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางวรรณา รังษีรัตนา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 พฤษภาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 50000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและให้เช่าซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริการงานพิมพ์ บริการถ่ายฟิล์มเพลท
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2449,2451 หมู่บ้าน นวลผกา ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท มัลติซัพพลายเทรดดิ้ง 1992 จำกัด