บริษัท มัลติลิ้งค์ จำกัด

บริษัท มัลติลิ้งค์ จำกัด
MULTILINK CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิทยา วงศ์เสงี่ยม, นายพยนต์ ธัญญะกิจไพศาล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 มิถุนายน 2537
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายระบบเครือข่ายกระจายสัญญาณ ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งจำหน่ายซอฟแวร์ที่ใช้กับที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายกระจายสัญญาน ระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 7 ซ.รัชดาภิเษก 62 ถ.รัชดาภิเษก แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2922-3373
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท มัลติลิ้งค์ จำกัด