บริษัท มัลติ เอดูเคชั่น จำกัด

บริษัท มัลติ เอดูเคชั่น จำกัด
MULTI-EDUCATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิรัช จิวัฒน์ธนากุล, นายวิชิต จิวัฒน์ธนากุล, นายธนสาร วิจิตรกาญจน์, นางสาวรุ่งนภา จิวัฒน์ธนากุล, นายธีระพล จุลิพิพัฒน์วงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 สิงหาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์การเรียนการสอน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 333 อาคาร เล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 27 ซ.เฉยพ่วง ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2618-8580
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท มัลติ เอดูเคชั่น จำกัด