บริษัท มารูเบนิ ซอฟท์แวร์ และ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด

บริษัท มารูเบนิ ซอฟท์แวร์ และ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด
MARUBENI SOFTWARE AND TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชิเอกิ ทานากะ, นางสาวมาลี สุริยมงคล, นายศิริพล ถิรนันท์รุ่งเรือง, นายกีรนันท์ อุรพีพัฒนพงศ์, นายเท็ตซึจิ บันโน่
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 ตุลาคม 2532
ทุนจดทะเบียน : 9000000
ประเภทธุรกิจ : บริการ ขายคอมพิวเตอร์ นายหน้าตัวแทน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 130-132 อาคาร สินธร 2 ชั้น 11 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2256-6711
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท มารูเบนิ ซอฟท์แวร์ และ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด