บริษัท มาร์คเวล จำกัด

บริษัท มาร์คเวล จำกัด
MARQWELL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธัญญ์ สุกาญจนัจที, นางสุรางคณา สุกาญจนัจที, นางสาวมิ่งสมร เครือซ้า
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 ตุลาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตซอฟแวร์ ค้าส่ง ให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 32 อาคาร เ จ.บี. ชั้น 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
โทรศัพท์ : 0-2617-9951
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท มาร์คเวล จำกัด