บริษัท มาร์เก็ตติ้ง อินโฟร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง อินโฟร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
MARKETING INFORMATION SYSTEMS COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางนันทนัช จิตจำนงค์เมต, นางสาวอารีย์ จิตต์นิยม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 มีนาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างเขียนโปรแกรมและวางระบบคอมพิวเตอร์ จำหน่ายคอ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1/75 หมู่ 1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท มาร์เก็ตติ้ง อินโฟร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด