บริษัท มาสเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท มาสเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
MASTER ENTERPRISE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเกรียงไกร ศรีอนันต์รักษา, นางสาวแมรี่ พานิชภักดี, นายอนุรักษ์ จันทร์เลิศเลขา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2535
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 110 ซ.ปราโมทย์ ถ.มเหสักข์ แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2884-9533
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท มาสเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด