บริษัท มาสเตอร์ โทเนอร์ จำกัด

บริษัท มาสเตอร์ โทเนอร์ จำกัด
MASTER TONER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายศิริพจน์ รัตนสร้อย, นายประวิทย์ โกศลานันท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : อุปกรณ์การพิมพ์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์, ให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซมอุปกรณ์การพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 4/170 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : (02)7217462
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท มาสเตอร์ โทเนอร์ จำกัด