บริษัท มิลิเนียม ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท มิลิเนียม ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MILLENNIUM SUPPORT & SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนาวิน เดชใด
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 มกราคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : กิจการจำหน่ายคอมพิวเตอร์ ระบบซ่อมคอมพิวเตอร์ และรับวางระบบซอฟท์แวร์ ระบบแลนด์อุปกรณ์และอะไหล่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 174 หมู่ 4 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ : 0-2938-0800
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท มิลิเนียม ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด