บริษัท มิวสิคพาร์ทเนอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

บริษัท มิวสิคพาร์ทเนอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
MUSICPARTNER ENTERTAINMENT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางวิภา เอื้ออารีนุสรณ์, นางสาวรุ้งตะวัน ประศาสน์ครุการ, นายชูเกียรติ บัวผาง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 7500000
ประเภทธุรกิจ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 276/8 ซ.หมู่บ้านทวีสุข ถ.อิสรภาพ แขวง วัดอรุณ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2880-0710
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท มิวสิคพาร์ทเนอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด