บริษัท มิสเซลานี จำกัด

บริษัท มิสเซลานี จำกัด
MISCELLANY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจงกล สุขเสงี่ยม, นายจารุเกียรติ สุขเสงี่ยม, นายเกาฑัณฑ์ สุขเสงี่ยม, นางสาวทิพยกานต์ สุขเสงี่ยม,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 มกราคม 2533
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 75/7 หมู่ 2 ซ.วัดไพร่ฟ้า ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี แขวง บางเดื่อ เขต เมือง ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท มิสเซลานี จำกัด