บริษัท ยัวร์ โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

บริษัท ยัวร์ โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด
YOUR SOLUTION PROVIDERS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปรีชา ศรีสุวรรณนิเวศ, นางชนิศา ศรีสุวรรณนิเวศ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และรับจ้างวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 39/9 ชั้น 3 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2294-9270-2
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ยัวร์ โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด