บริษัท ยูนิเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท ยูนิเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
UNICESS DEVELOPMENT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิเศษ ป้องเกียรติสกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 กรกฎาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายส่งสินค้าครุภัณฑ์ เครื่องนอน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 37 หมู่ 3 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ยูนิเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด