บริษัท ยูนิเวอร์แซล ลอว์ แอนด์ แอคเคาท์ จำกัด

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ลอว์ แอนด์ แอคเคาท์ จำกัด
UNIVERSAL LAW AND ACCOUNT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเมธา บุญทิพย์จำปา, นางพัชรินทร์ บุญทิพย์จำปา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 มีนาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ค้าสินค้าประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ์และเครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 56 ถ.ลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2438-9808-9
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ยูนิเวอร์แซล ลอว์ แอนด์ แอคเคาท์ จำกัด