บริษัท ยูนิไฟ เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท ยูนิไฟ เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด
UNIFY NETWORK SYSTEM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเกษม ลิ่มกองลาภ, นางสาวช่อเอื้อง ลีละอำไพกุล, นางนหทัย ลิ่มกองลาภ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 มีนาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า-ส่งออกโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 42/11 ถ.รัชดาภิเษก แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2457-6861
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ยูนิไฟ เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด