บริษัท ยูพร็อมท์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท ยูพร็อมท์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
U-PROMPT COMPUTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวปราณี ธรรมชัยโสภิต, นางสาวนภสรณ์ ธรรมชัยโสภิต, นางสาวนวินดา ธรรมชัยโสภิต
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 สิงหาคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจจำหน่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 145/28 ถ.แสงศรี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7435-3331
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ยูพร็อมท์ คอมพิวเตอร์ จำกัด