บริษัท ยูลิเดอร์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ยูลิเดอร์ กรุ๊ป จำกัด
ULEDER GROUP CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวกลอยใจ เหล่าบัณฑิต, นายสมชาย สว่างพัฒนกุล, นายฉิง หวง, นายวุฒิชัย แสงสัตกุล, นายคมกริช ศิรประภาธรรม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 กันยายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านการบริหารพาณิชย์ อุตสาหกรรม ปัญหาการผลิต การตลาด การจัดจำหน่าย ซื้อ ขายเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 246 อาคาร ไทมสแควร์ ชั้น 18 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2653-0741
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ยูลิเดอร์ กรุ๊ป จำกัด