บริษัท ยูเนี่ยน คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ยูเนี่ยน คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
UNION COMPUTER SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวราวุธ รังสิวิวัฒน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 มกราคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายส่ง-ปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และบริการซ่อม คอมพิวเตอร์,ปลิ้นเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 319 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2885-4437
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ยูเนี่ยน คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด