บริษัท ยูโทเปีย เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ อิมปอร์ต จำกัด

บริษัท ยูโทเปีย เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ อิมปอร์ต จำกัด
UTOPIA EXPORT & IMPORT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวีระ รจนาสม, นายอธิคม วงษ์แก้ว, นางสาวเศวรัตน์ วษาสุขพันธ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 เมษายน 2536
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีก ขายส่ง นำเข้าส่งออกสินค้าทุกชนิด เช่น เครื่องไฟฟ้าอิเล็คโทรนิคส์ทุกชนิด เครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 5/2361 หมู่ 10 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2679-8511
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ยูโทเปีย เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ อิมปอร์ต จำกัด