บริษัท ยูไนเต็ด คอมพิวเตอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด

บริษัท ยูไนเต็ด คอมพิวเตอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
UNITED COMPUTER SYSTEMS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวนัยนา สัตตนันท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 ธันวาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการขาย,ให้เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอรประกอบกิจการวางระบบ เขียนโปรแกรม จัดพิมพ์ออกแบบและ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 616/60 ถ.เตชะวนิช แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2910-6134
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ยูไนเต็ด คอมพิวเตอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด