บริษัท ยูไนเต็ด แปซิฟิค เอเชี่ยน เทรด จำกัด

บริษัท ยูไนเต็ด แปซิฟิค เอเชี่ยน เทรด จำกัด
UNITED PACIFIC ASIAN TRADE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอิโนนู ยิลดิริม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 กันยายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก ขายปลีก ส่งสินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด เครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2922/262 อาคาร ชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 21 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : (02)7186886
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ยูไนเต็ด แปซิฟิค เอเชี่ยน เทรด จำกัด