บริษัท ยู.ดี. เอเชีย จำกัด

บริษัท ยู.ดี. เอเชีย จำกัด
U.D. ASIA CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโตชิฟูมิ มารูตะ, นางสาวประชิน ฉายแสงรัตน์, นางสาวอารยา โยธะพันธุ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ให้บริการปรึกษา ออกแบบ วางแผนระบบงานคอมพิวเตอร์ ขายปลีก เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 858/40 ซ.กรรณิการ์ ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2231-8223
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ยู.ดี. เอเชีย จำกัด