บริษัท ยู.พี.ที.ที. จำกัด

บริษัท ยู.พี.ที.ที. จำกัด
U.P.T.T. CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประวัติ ฉิมตะวัน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 มีนาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 40000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง วางระบ บ ติดตั้ง และให้บริการเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 70/15-16 หมู่ 9 อาคาร เจ ถ.รามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ยู.พี.ที.ที. จำกัด