บริษัท ยู.เอส.เอเชีย อีเล็คทรอนิคส์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ยู.เอส.เอเชีย อีเล็คทรอนิคส์ ประเทศไทย จำกัด
U.S. ASIA ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบัณฑิต พิฑูรมานิต
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 พฤศจิกายน 2535
ทุนจดทะเบียน : 2500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายส่งชิ้นส่วนอะไหล่คอมพิวเตอร์ และอิเล็คทรอนิคส์ทุกชนิด และนำเข้าสินค้าดังกล่าว
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 683/25 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวง อรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2882-4688-9
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ยู.เอส.เอเชีย อีเล็คทรอนิคส์ ประเทศไทย จำกัด