บริษัท ยู.เอ็ม.ซี. เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ยู.เอ็ม.ซี. เทรดดิ้ง จำกัด
U.M.C. TRADING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอุดม มนัสวี, นางโชติมา มนัสวี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 สิงหาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การจำหน่ายเครื่องเขียน แบบพิมพ์ แบบเรียน กระดาษ เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 57/254,256 หมู่ 1 ถ.นิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 0-2914-6963
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ยู.เอ็ม.ซี. เทรดดิ้ง จำกัด