บริษัท รวมทรัพย์เจริญ จำกัด

บริษัท รวมทรัพย์เจริญ จำกัด
RUAM ZUB CHAREON CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางยุวดี วชิรปราการสกุล, นางสาวสุพรรณี วชิรปราการสกุล, นายศิริ วชิรปราการสกุล, นางสาวสมใจ วชิรปราการสกุล, นายประดาป วชิรปราการสกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 กันยายน 2530
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายแผ่นฟิล์มไวแสง วัสดุอุปกรณ์สิ่งพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 49/12 หมู่ 1 ซ.รวมทรัพย์เจริญ ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2322-2121
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท รวมทรัพย์เจริญ จำกัด