บริษัท ระยองคอมฟอร์ม จำกัด

บริษัท ระยองคอมฟอร์ม จำกัด
RAYONG COMFORM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบวร สังขประดิษฐ์, นายวิไชย สกุลครู, นายนิพนธ์ ศุภพันธ์, นายสมเกียรติ จันทรศุภวงษ์, นายคุณา เทวอักษร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 สิงหาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายส่ง-ปลีกกระดาษใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ รับจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 262-264 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ระยองคอมฟอร์ม จำกัด