บริษัท รัตนผลคอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท รัตนผลคอมพิวเตอร์ จำกัด
RATANAPON COMPUTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวัฒนชัย ภูวกุล, นายศุภวัตร ภูวกุล, นางปิยนารถ ภูวกุล, นางสาวปิยวัฒน์ ภูวกุล, นางไศลทอง แพรักขกิจ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 31 ตุลาคม 2527
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำหน่ายเครื่องโทรสาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 47 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5321-2080
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท รัตนผลคอมพิวเตอร์ จำกัด