บริษัท ริบบอนดิสตริบิวเตอร์ จำกัด

บริษัท ริบบอนดิสตริบิวเตอร์ จำกัด
RIBBON DISTRIBUTOR CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวุฒิพร สายสมบัติ, นายสาโรจน์ ชัยรัตนอุดมกุล, นายตัน คี เหลียง, นางสาวฐิติชญา วิสารปกรณ์, นายวัฒนา พหลแพทย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 มีนาคม 2531
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า จำหน่ายผ้าส่ง-ปลีกผ้าหมึก เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 38-38/1 ซ.ลาดพร้าว 110 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2530-4128
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ริบบอนดิสตริบิวเตอร์ จำกัด