บริษัท รีโมแมกซ์ จำกัด

บริษัท รีโมแมกซ์ จำกัด
REMOMAX CO., LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางกมลภัทร จรรยาประเสริฐ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : เป็นตัวแทนจำหน่ายและซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการนำของออกจกาท่าเรือ ท่าอากาศยานตามพิธีการศุลกบริการและจำหน่ายอินเตอร์เน็ต
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1010/16 ถ.พระราม 4 แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2233-1434
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท รีโมแมกซ์ จำกัด