บริษัท รุ่งสินรวมวัสดุ จำกัด

บริษัท รุ่งสินรวมวัสดุ จำกัด
RUNG SIN RUAM VASADU CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอภิสิทธิ์ อึ้งอร่าม, นายศักดิ์ชัย อึ้งอร่าม, นางวิภารัตน์ อึ้งอร่าม, นายอธิพงษ์ อึ้งอร่าม,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2535
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายวัสดุและครุภัณฑ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 64/111 หมู่ 1 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท รุ่งสินรวมวัสดุ จำกัด