บริษัท ร่มโพธิ์ สเตชั่นเนอรี่แอนด์ซัพพลาย จำกัด

บริษัท ร่มโพธิ์ สเตชั่นเนอรี่แอนด์ซัพพลาย จำกัด
ROMPOSTATIONERY & SUPPLY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกิตติพงศ์ ลดาพนิตกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 เมษายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตกระดาษโปสเตอร์ต่างๆ และจำหน่ายเครื่องเขียนต่าง ๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 6/113 หมู่ 3 แขวง หนองแขม เขต หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2807-7772
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ร่มโพธิ์ สเตชั่นเนอรี่แอนด์ซัพพลาย จำกัด