บริษัท ลาวาคอมส์ จำกัด

บริษัท ลาวาคอมส์ จำกัด
LAWA COMS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเตียว ก๊ก เฮา, นายกุ่ย หาน เกียต เออร์วิน, นายอภิชัย สกุลสุรียเดช
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 ตุลาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกโปรแกรมซอฟแวร์สำหรับธุรกิจทุกประเภท สร้างโปรแกรมและวางระบบคอมพิวเตอร์สำหรับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 38 ซ.สุขุมวิท 22 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ลาวาคอมส์ จำกัด