บริษัท ลาเบลเทค แมชชีนเนอรี่ จำกัด

บริษัท ลาเบลเทค แมชชีนเนอรี่ จำกัด
LABELTEC MACHINERY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวจุฑามาศ เจริญสุข, นางสาวดวงเดือน กล้าผจญ, นางสาวลดาวรรณ์ เจริญสุข, นายอภิรักษ์ วาราชนนท์, นางเพลินพิศ วาราชนนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 กรกฎาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : พิมพ์ฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์จำหน่ายเครื่องพิมพ์ ฉลากสินค้า บาร์โค้ด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 24 ซ.โชติวัฒน์ 8 ถ.ริมคลองประปา แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2913-2930-1
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ลาเบลเทค แมชชีนเนอรี่ จำกัด