บริษัท ลิงค์ แอนด์ ไลน์ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ลิงค์ แอนด์ ไลน์ เทคโนโลยี จำกัด
LINK & LINE TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสุภาวดี มีสมสาร, นางสมนึก อยู่กร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า จำหน่ายส่ง-ปลีกวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด ขายส่ง-ขายปลีกเครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 269/36 หมู่ 6 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2923-1676
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ลิงค์ แอนด์ ไลน์ เทคโนโลยี จำกัด