บริษัท ลิ้งซ์ คอม เอเซีย จำกัด

บริษัท ลิ้งซ์ คอม เอเซีย จำกัด
LINX COMM ASIA COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปรเมศร์ ปานโต, นายรังสรรค์ เอี่ยมอร่าม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 กันยายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ติดตั้ง ดูแลรักษาสัญญาณเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ซื้อมา-ขายไป ซอฟท์แวร์ อะไหล่คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 119/102 หมู่ 8 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ลิ้งซ์ คอม เอเซีย จำกัด