บริษัท ลีดเดอร์ ไอที ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท ลีดเดอร์ ไอที ไทยแลนด์ จำกัด
LEADER IT (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอรุณ พุกสุข, นายกิตติเดช ปัจจุสมัย, นายอุรุพงษ์ อุปจันทร์, นายสุราช บุตรจันทรา,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 สิงหาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อมา-ขายไปซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ให้บริการด้านวางระบบ, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1129/9-10 ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2736-9394
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ลีดเดอร์ ไอที ไทยแลนด์ จำกัด