บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทเลส จำกัด

บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทเลส จำกัด
LOXLEY THALES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์, นายประเสริฐ ชูแสง, นายสุพัฒน์ กรชาลกุล, นางโมนิค การ์นีแอร์, นางมารีโลว์ วีร์ชินี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 เมษายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 6000000
ประเภทธุรกิจ : ขายส่ง-ปลีกผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิคส์ระบบสื่อสาร และเทคโนโลยี สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ ให้บริการ ประมูล จัดหา ให้บริการอื่นๆ ติดตั้ง บำรุงรักษาอุปกรณ์ อะไหล่
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 102 ถ.ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2348-8126
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทเลส จำกัด