บริษัท ล็อฟท์เทค จำกัด

บริษัท ล็อฟท์เทค จำกัด
LOFTTECH CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวีรชัย วิเชียรชาญ, นายสุชาย วิเชียรชาญ, นางสาวสุภัทรินทร์ คุณานุกร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 สิงหาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีก-ส่งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ นำเข้าและส่งออกคอมพิวเตอร์ ขายปลีก-ส่ง อุปกรณ์บันทึกถ่ายภาพสื่อสาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2406/29 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ล็อฟท์เทค จำกัด