บริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด

บริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด
101 GLOBAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปริวัฒน์ สุริยามาศ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ด้านสื่อสารโทรคมนาคม สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งผลิตภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์และด้านสื่อสาร ให้บริการและคำปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 62 หมู่บ้าน แกรนด์วิลเลจ ซ.ลาดพร้าว 80/3 ถ.ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2933-7800-1
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด